Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všeobecná ustanovení

a pravidla provozu

 

1. Přístup na letiště je pouze po vyznačené komunikaci. Parkování je povoleno na místech k tomu účelu vyhrazených. Je zakázáno parkovat na vzletove, přistávací a pojezdové dráze.


Pálení pneumatik protáčením kol na místě, tzv. "gumování"

je zakázáno!

 

2. Každý nový člen LMK Částkovice musí složit bezpečnostní a letovou zkoušku, pote obdrží průkaz člena LMK, který umožní samostatný vstup na letiště.

 

3. Každý host je povinen udržovat čistotu a pořádek na letišti i v jeho okolí.

 

4. Doprovod členů a uživatelů plochy, návštěvníci a přihlížející se z bezpečnostních důvodů musí pohybovat pouze ve vyhrazeném prostoru.

    Je zákaz pobíhat po vzletové ploše. Přísny zákaz vodění psů.

    Na vzletovou plochu mohou vstupovat po vzájemné dohodě a s maximální opatrností piloti za účelem startu. 

 

5. Každý člen klubu a uživatel plochy, který využívá letiště, zodpovídá v plné výši za škody způsobené svojí činností.

 

6. Modelář, který řidí model letadla, musí sám nebo s pomocí další osoby trvale sledovat okolí a letový provoz, přičemž musí dávat přednost velkým letadlům a včas se jim vyhýbat.

 

7. Letecko-modelářský provoz je povolen pouze ve vymezeném prostoru.

 

8. Je zakázáno létat s jakýmikoliv modely v okoli hangaru, stojánkou modelů a nad parkovištěm vozidel ! 

 

9. Přísný zákaz létání se všemi modely ve směru k obci Částkovice a Proseč.

 
10. Volba čísel kanálů :

 a) při volbě čísel kanálů je dávána přednost dohodě členů klubu;

  b) účastníci modelářského provozu jsou povinni se pravdivě a včas informovat o kmitočtech a změnách kanálů svých vysílačů. Pilot nesmí zapnout vysílač, aniž by se přesvědčil, že jeho kanál není již používán jiným modelářem. 

     

11.Provozovatel letiště nebo jím určený zástupce zakáže vstup všem, kteří svým chováním ohrožují nebo omezují ostatní uživatele anebo ohrožují zdraví, život či majetek jiných osob. 

 

ŽÁDAME O VZAJEMNE RESPEKTOVANÍ VZDUŠNEHO PROSTORU MEZI PILOTY